Eros en Psyche - Antonio Canova


Het is niet je taak om liefde te zoeken
Maar om in jezelf alle muren te slechten
Die je hebt opgeworpen
Om haar buiten te sluiten
Rumi

Eros & Psyche, mythe of realiteit?

Het mysterie van de moderne relatie

In deze lezing zet ik uiteen wat de relatie is tussen de innerlijk zoektocht naar vervulling en heelheid, het aangaan van liefdesrelaties en de rol van seksualiteit hierbij.

De lezing is geen recept voor een goedwerkende relatie, en ook geen pleidooi bij elkaar te blijven of juist uit elkaar te gaan. Het is een uitnodiging om zelf èn samen met je liefdespartner te gaan onderzoeken. Nog meer dan je misschien al deed.

Wat is de betekenis van jouw relatie met die belangrijke andere? Wat hebben jullie van elkaar te leren? Welke stukken van jezelf kom je tegen in de ander? Welke rol speelt seksualiteit daarbij? Vragen die een belangrijke rol kunnen spelen in je bewustwordingsproces en daarmee een sleutel tot een betekenisvolle liefdesrelatie.

Tegen de context van de overlevering, de moderne samenleving en de rol van seksualiteit, voer ik je mee in deze opwindende ontdekkingstocht.


contact | zoek