De twaalf levenslessen ofwel de lessen van de ziel, zoals benoemd in het boek Het sprookje van de dood van Marie Claire van der Bruggen vormen een belangrijke inspiratiebron in mijn werk.


Acceptatie Over eigenwaarde en zelfacceptatie
Aanpassing Over het leren aanpassen en vertrouwd raken met veranderingen
Heel zijn Over het geloven en ervaren dat je heel bent zonder iets te hoeven toevoegen van buitenaf
Menslievendheid Over het leven in harmonie met iedereen en dat in alles tot uitdrukking laten komen
Communicatie Over het leren communiceren vanuit het hart
Creatie Over het jezelf bewust worden van je creatieve vermogens en deze ook te gebruiken


Grensafbakening Over het leren aangeven van de juiste grenzen voor jezelf
Integriteit Over het leren leven in harmonie met jezelf
Liefde Over het onvoorwaardelijk leren liefhebben van jezelf en de ander
Vertrouwen Over het leren vertrouwen van jezelf boven alle anderen, over het leren accepteren van je eigen kracht en deze zo goed mogelijk te gebruiken
Waarheid Over het ontdekken van je eigen waarheid en er dan ook naar te handelen
Genade Over het leren leven in harmonie met alles en iedereen om je heen

contact | zoek