Rothko - Untitled

INDIVIDUELE COACHING

Tijdens een-op-een gesprekken breng ik als coach naast kennis en ervaring ook mezelf in als ‘instrument’. Mijn ervaren (fysiek), voelen (emotie), bedenken (ratio) en weten (intuïtie) dragen bij aan het gesprek. Altijd ter ondersteuning van het proces. Interventies zijn erop gericht dat je zelf eigenaarschap neemt over jouw ontwikkeling.

Een coachingstraject start met een oriënterend gesprek en wordt veelal gevolgd door een gesprek met de leidinggevende erbij. Tijdens deze gesprekken verkennen we of er voldoende klik is en wordt er commitment uitgesproken over de ontwikkeldoelstellingen.

De stap naar coaching wordt meestal binnen de organisatiecontext geïnitieerd. Zowel professionele als persoonlijke thema's komen aan de orde. Als systeemcoach richt ik mij daarbij op patronen en belemmeringen. De gewenste situatie vormt vanuit het oplossingsgerichte coachen het uitgangspunt. Mijn kennis van karakterstructuren en persoonlijke drijfveren (MBTI) ondersteunt het proces.

contact | zoek