Vele wegen
kent het leven,
maar van al die wegen
is er één die jij hebt te gaan

BE TRUE, GET REAL

Diep verborgen of meer aan de oppervlakte kennen we allemaal het intrinsieke verlangen om ons eigen pad te vinden en te (blijven) volgen. Maar wat is ervoor nodig om werkelijk te kunnen zijn wie je bent – en als zodanig een zingevende invulling te geven aan je leven en daarmee ook aan je omgeving?

Belangrijke antwoorden schuilen vaak in het onderbewuste. Dat is de plek waar eigenschappen, talenten en verlangens zich verborgen houden; ook de minder gewenste. Hoe meer je kunt en durft te kijken naar alles wat zich ophoudt in jouw onderbewuste, hoe vrijer je kunt bewegen op je eigen levenspad.


contact | zoek